• Vizyon Ve Misyon
  • Vizyon ve Misyon


    Vizyon

    İnsan sağlığını hedefleyerek, uluslararası standartlarda tarım sektörüne katma değerli ürün sunmak, modern teknolojik araçları kullanarak müşteri ihtiyaçları doğrultusunda sürekli kendini ve ürünlerini geliştiren dinamik bir şirket olmaktır.

    Misyon

    Sürdürülebilir ve ekolojik bir tarım için; teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek ürün geliştirmek, ürettiği ve pazarladığı ürünlerle tarım sektörüne ve çiftçilere sonuç odaklı katkı sağlamak, tarımı modern bir şekilde ve isletmecilik mantığıyla yapmalarını sağlamak, her zaman rekabetçi bir yaklaşımla, tarım sektörüne daha kaliteli ürün ve hizmetler sunmaktır.