OPEN DRİP

  • OPEN DRİP
  • OPEN DRİP
  • OPEN DRİP
  • OPEN DRİP
OPEN DRIP, Damla ve sprink sulama sistemlerinde sık karşılaşılan bir problem olan, tıkanma ve kireçlenmelere karşı sistem elemanlarını koruyan özel bir karışımdır. Bünyesindeki bileşikler, özellikle damlatıcılardaki tıkanıklıkların açılması, kireç ve benzeri sert oluşumların çözülerek ortamdan uzaklaştırıl-masını sağlar.
 
OPEN DRIP ayrıca sulama sularında ve toprakta pH regülatörü olarakta işlev görür. Belirli periyotlarla düzenli uygulandığında sulama sistemlerinin düzenli ve randımanlı çalışmasını sağlamasının yanı sıra toprağa azot sağlar yani ortamda azotlu gübreleme yapılmış olur. Bu da bitkilerin vegetatif gelişmesine olumlu etki eder.
Garanti Edilen İçerik % (W/W)
• Damlama borularındaki ve sprink başlıklarındaki tıkanıklığı açar. 
• pH’si yüksek sularda hızlı bir pH ayarlayıcıdır.
• pH’si yüksek sularda karışımda oluşacak çökmelere engel olur
• Topraktaki kireci çözer, gübreleme nedeniyle oluşan kireçlenmeyi çözer, gübre alımını kolaylaştırır.
Karışabilirlik Durumu

Tek başına yada (bakırlı ve yağlı ilaçlar hariç) diğer bitki koruma ve bitki besleme ürünleriyle birlikte kullanılabilir. Kullanmadan önce kavanoz testi yapılması önerilir.

Çözünürlüğü

Suda tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür. Hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

Ambalaj

20 kg Bidon ve Kova olarak üretilmektedir

Etkin Maddeler
Ürün Rengi
Uygulama Dozu ve Zamanı
BİTKİLER UYGULAMA
DÖNEMİ ve ŞEKLİ

Topraktan Uygulama 
(1da)

Domates,
Biber, Hıyar,
Patlıcan

Dikimden Önce,
Sonraki Sulamalarda

500 cc/da

Tüm
Meyvelerde

Tomurcuk Dönemlerinde 500 cc/da
Meyve tutumundan sonra her sulamada 500 cc/da

Çim Sahalarda

Birinci Sulamada 800 cc/da

Sonraki her sulamada

400 cc/da

Açık Alan,
Sebze, Patates
Mısır, Soğan

Dikimden önce 800 cc/da
Sonraki sulamalarda toplam 1000 cc/da

 

Ürün Grupları