EC-STOP

  • EC-STOP
  • EC-STOP
  • EC-STOP
  • EC-STOP
EC STOP, Toprakta, bitkisel üretimin en önemli sorunlarından biri olan tuzluluğun giderilmesinde kullanılan özel bir karışımdır. Tuzluluğa hassas bitkilerin üretilmesi için ortamdaki tuzluluğun giderilmesi şarttır.
 
EC değeriyle ifade edilen toprak tuzluluğu birçok bitkinin yetişmesini olumsuz etkilemesinin yanı sıra bitki besin elementlerinin alınımında olumsuz etki yapar. EC STOP, sulama sularının alkali karekteri ile istenmeyen durumları önleyerek, pH'ın düşürülüp tuzluluğun giderilmesiyle, ortama verilen besinlerin bitki bünyesine tam alınmasını sağlar.
Garanti Edilen İçerik % (W/W)
• pH’si yüksek sularda hızlı bir pH ayarlayıcıdır.
• pH’si yüksek sularda karışımda oluşacak çökmelere engel olur
• Damlama borularındaki tıkanıklığı açar.
• Topraktaki kireci çözer, gübreleme nedeniyle oluşan tuzlanmayı çözer, gübre alımını kolaylaştırır.
Karışabilirlik Durumu

Tek başına yada (bakırlı ve yağlı ilaçlar hariç) diğer bitki koruma ve bitki besleme ürünleriyle birlikte kullanılabilir. Kullanmadan önce kavanoz testi yapılması önerilir.

Çözünürlüğü

Suda tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür. Hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

Ambalaj

20 kg Bidon ve Kova olarak üretilmektedir

Etkin Maddeler
Ürün Rengi
Uygulama Dozu ve Zamanı
BİTKİLER UYGULAMA
DÖNEMİ ve ŞEKLİ

Topraktan Uygulama 
(1da)

Domates,
Biber, Hıyar,
Patlıcan

Dikimden Önce,
Sonraki Sulamalarda

500 cc/da

Tüm
Meyvelerde

Tomurcuk Dönemlerinde 300 cc/da
Meyve tutumundan sonra her sulamada 300 cc/da

Çim Sahalarda

Birinci Sulamada 800 cc/da

Sonraki her sulamada

300 cc/da

Açık Alan,
Sebze, Patates
Mısır, Soğan

Dikimden önce 700 cc/da
Sonraki sulamalarda toplam 1000 cc/da

 

Ürün Grupları