Özel Etkili Kimyevi Gübreler

Özel Etkili Kimyevi Gübreler Bitki beslenmesinde ana elementler hiç kuşkusuz NPK olarak adlandırılan; Azot-Fosfor ve Potasyum’dur. Makro elementler denilen bu besinlere bitkiler, gelişimlerinin farklı evrelerinde farklı oranlarda ihtiyaç duyarlar. Bitkiler için ikincil besin elementleri ise Kalsiyum-Magnezyum ve Kükürt’tür. Bitkilerde yüksek verim ve kaliteli bir üretim için ihtiyaç duyulan NPK’nın ve bu elementlerin doğal yollarla yeterince karşılanma olanağı yoktur. Bu amaçla üretilen kimyevi gübrelerin kullanılması kaçınılmazdır. Üretmiş olduğumuz bu grup ürünlerimiz toprakta en az bekleyecek, bitki tarafından hızlı bir şekilde alınabilecek şekilde, suda çözünebilir formatta ve özel formülasyonlarla üretilmektedir.

Toz kimyevi gübrelerdeki sentetik maddelerin ve dolgu maddelerinin toprağa verdiği zarar ve birikim bu ürünler sayesinde bertaraf edilmektedir. NPK gübreleri bitkilere verilirken organik gruplarla kombin yapılması ve birlikte verilmesi, hem etkinliğini arttırmakta, hem de kimyevi gübre kullanım oranlarını düşürmektedir.

TÜM KATEGORİLER