Diğer Yardımcı Ürünler

Diğer Yardımcı Ürünler Toprak,su,hava gibi temel unsurlar bitkisel üretimin olmazsa olmazıdır.Bunun yanında etkin bir bitki besleme ve bitki koruma olmadan verimli ve ekonomik bir üretimden bahsedemeyiz. Bitkilerin sağlıklı ve dengeli sulanabilmesi ve düzenli bir besleme programına tabi tutulması ancak basınçlı sulama sistemleriyle mümkün olabilmektedir. Bu sistemlerin doğru ve düzenli çalışması bu yönüyle önem arz etmektedir.

Tüm bu hususların olabilmesi bazı yardımcı ürünlerin kullanımını gerekli kılmaktadır. Damlama açıcılar, çeşitli nedenlerle tıkanan damlatıcıların açılarak su ve besinlerin bitki kök bölgesine homojen bir şekilde dağılımını sağlarlar. PH değeri yüksek, kireçli veya tuzlu topraklarda yada EC değeri yüksek sularla üretim yapabilmek, ancak yeterli miktarda ve periyotta tuz giderici, pH düşürücü kullanmakla mümkün olabilmektedir. Ayrıca bitki besleme ve koruma ürünlerinin bitkilere yapraktan uygulanmasında istenen etkinliğin sağlanmasında, yayıcı-yapıştırıcıların etkisi inkar edilemez.

Yardımcı ürünler olarak, kaliteli hammaddelerden ve zengin içerikle ürettiğimiz OpenDrip, StickOut ve EC Stop gibi ürünlerimiz, çiftçilerimize bu konularda gerçek çözümler sunmakta, işlerini kolaylaştırmakta, ilaç ve gübrelerin etkinliğini arttırmakta, toprak yapısını ıslah etmekte ve verimli bir üretim imkanı sunmaktadır.

TÜM KATEGORİLER